V blízkém okolí „muzejního řopíku“ se nacházejí další dochované objekty lehkého opevnění (LO) stavebních úseků Znojmo 7/I, 7/II a 7/III v počtu 121. V září 1938 byly objekty LO obsazeny od Devíti Mlýnů až po Hevlín vojáky 24.pěšího pluku a 11.hraničářského praporu. Většina objektů prvního sledu má vystavěnou protiatomovou ochranu (PAO) z padesátých let, kdy se plánovala obrana státní hranice v rámci tzv.železné opony. Kousek za Strachoticemi ve směru na Derflice u silnice v ovocném sadu je zachována chata pro osádky LO z roku 1938.

V obci Slup se nachází zajímavá technická památka, národní kulturní památka – vodní mlýn se čtyřmi vodními koly. Bližší info na webu technického muzea.

V blízké obci Jaroslavice stojí mj.za shlédnutí typizovaná budova celnice z 20.let minulého století, u které je zachována jedna krycí zídka, jenž byla nedílnou součástí zde umístěné závory firmy IPPEN z roku 1936. Těmito „zvláštními zařízeními“ byly zodolňovány hraniční přechody v období ohrožení státu v letech 1936-1938. V úseku obcí Slup, Jaroslavice a Hrádek působila v krizových událostech září roku 1938 četa Stráže obrany státu (SOS) pod velením vrchního strážmistra Františka Olivy. Její družstva odrážela útoky Sudetoněmeckého freikorpsu vedené proti zmíněné celnici.

Necelý kilometr od celnice, na hranici z Rakouskem, stojí obnovený orientační hraniční sloup z období existence Republiky Československé, tzv.první republiky.